Czesław Lang uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości

Czesław Lang w czasie kariery kolarskiej osiągnął wiele sukcesów, ale jak na prawdziwego sportowca z krwi i kości przystało, także po jej zakończeniu nie przestał pracować na kolejne. Wysiłki organizatora Tour de Pologne docenił Prezydent RP Andrzej Duda. Wicemistrz olimpijski z 1980 roku z rąk głowy Państwa otrzymał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

To ustanowione w czerwcu bieżącego roku cywilne odznaczenie, przyznawane jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Uhonorowani przyczynili się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej poprzez działalność i aktywność na różnych polach życia publicznego i społecznego.

– Dziękuję za wspaniały dorobek państwa życia. Dziękuję za to wszystko, co państwo dla Polski, dla bliźnich, dla rozsławiania Polski na świecie dla tworzenia polskiej kultury dla rozbudowywania polskiej nauki, czy też po prostu dla działalności dla zwykłych ludzi, często bardzo biednych czynicie – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

– To nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy współtworzyli wyścig. „90 lat Tour de Pologne Narodowy Wyścig Niepodległości” odbywał się w wyjątkowym dla naszego kraju roku. Do tego triumfował w nim Polak Michał Kwiatkowski. Staraliśmy się też uczcić ważne wydarzenia na inne sposoby. Stworzyliśmy między innymi pierwsze na świecie mobilne muzeum Tour de Pologne, które podróżowało po Polsce, a odwiedzający je mieli możliwość zobaczyć, jak zmieniało się kolarstwo i Polska w ostatnich 90 latach – podkreślił były wybitny sportowiec, który jako pierwszy kolarz z Europy Środkowo-Wschodniej przeszedł na zawodowstwo.