blank

Lublin zasługuje na obecność wielkich imprez sportowych – rozmowa z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina

Miasto od lat wspiera sport amatorski i zawodowy. Rozwija też bazę noclegową i ofertę turystyczną — tak, aby każdy mógł znaleźć w tej ofercie coś dopasowanego do własnych preferencji i zainteresowań. Tour de Pologne goszcząc w Lublinie, znakomicie wpisuje, się zdaniem władz miasta, w strategię rozwoju tego przeszło 700-letniego ośrodka.

Rozmowa z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina

Jaką rolę, w Pańskiej opinii, odgrywa z punktu widzenia wizerunku miasta goszczenie takich wydarzeń jak Tour de Pologne?

Mówimy o prestiżowej, międzynarodowej imprezie, która przyciąga zawodowców i fanów kolarstwa z całego świata. To wielki zaszczyt i niepowtarzalna okazja, aby poprzez wydarzenie budzące ogromne emocje i wywołuje wielkie zainteresowanie kibiców, pokazać piękno Lublina. Jestem dumny, że staliśmy się częścią tego wielkiego święta, a najważniejszy wyścig kolarski w Polsce wrócił po latach do naszego miasta i to w tak szczególnym dla sportu czasie.

Wyścig wystartował właśnie z Lublina…

Obecność naszego miasta na samym początku trasy to szansa, żeby zaprezentować je szerzej — oryginalny pejzaż Lublina oraz zaplecze organizacyjne, na które składa się m.in. świetna infrastruktura noclegowa i transportowa. To także okazja do przedstawienia walorów miasta, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, również w kontekście turystyki aktywnej.

Czy sport znajduje się w kręgu zainteresowania władz miasta? 

Lublin ma wspaniałą historię osiągnięć w wielu dyscyplinach, dlatego postawiliśmy sobie za cel przywrócenie naszego miasta do grona liczących się ośrodków sportowych. Od kilkunastu lat miasto ma określone cele strategii rozwoju lubelskiego sportu. Oprócz mocnego wsparcia dla aktywności sportowej dzieci i młodzieży, jest wśród nich obecność lubelskich zespołów w najwyższych klasach rozgrywkowych najpopularniejszych dyscyplin drużynowych. W ostatniej dekadzie systematycznie inwestowaliśmy w infrastrukturę, modernizowaliśmy istniejące obiekty, równolegle rozwijaliśmy współpracę z klubami i wdrażaliśmy autorskie projekty szkoleniowe. W Lublinie rozwija się wiele dyscyplin sportowych – piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka czy żużel. Odbywają się także wydarzenia sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Tour de Pologne to kolejna impreza, która potwierdza wszechstronność i otwartość Lublina na organizację najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych.

Co w szczególności przyciąga turystów do Lublina i stanowi o wyjątkowych walorach  miasta? 

Lublin to ponad 700 lat historii i tradycji, które dziś znajdują odzwierciedlenie w zabytkach i wielkich wydarzeniach miejskich. Lubelskie festiwale i imprezy kulturalne znane są już w całej Europie. Tuż obok rozwija się turystyka aktywna skupiona wokół niemal 200 km ścieżek rowerowych i rzeki Bystrzycy — idealnej na rodzinne spływy kajakowe. W kontekście Lublina nie możemy zapominać o bogatym dziedzictwie kulinarnym, które w unikatowy sposób łączy smaki wschodu i zachodu. Miasto posiada bogatą ofertę noclegową i gastronomiczną, która spełnia oczekiwania różnych grup turystów. Lublin jest miastem wciąż nieodkrytym, turyści mają swobodę zwiedzania według własnych potrzeb, w myśl tematyki, która ich interesuje. To szczególnie ważne w ostatnich latach, gdy turystyka stała się mocno zindywidualizowana.

Czy można wskazać jakieś rozwiązanie bądź plan na przyszłość, które mają sprzyjać bądź już sprzyjają rozwoju turystyki czy też popularyzowaniu miasta w kraju i poza jego granicami?

Budowanie relacji ze związkami i organizacjami sportowymi daje długofalową perspektywę promocji miasta i wzbogacania jego oferty. Kluczowy jest także stały rozwój oferty turystycznej na podstawie doświadczeń i preferencji odwiedzających. Zarządzanie wizerunkiem miasta na co dzień realizowane jest przez szereg precyzyjnie zaplanowanych działań podnoszących atrakcyjność oferty miasta. Zwieńczeniem tych inicjatyw są usługi i produkty turystyczne, które motywują do odwiedzenia Lublina. Programy o innowacyjnej formule, takie jak Miejsce i Przewodnik Inspiracji to inicjatywy, które wzmacniają markę miasta, tworzą sieć połączeń pomiędzy lokalnym biznesem, społecznościami oraz środowiskiem turystycznym. Wielość rozwiązań przygotowanych z myślą o turystach krajowych i zagranicznych, konsekwencja we wdrażaniu marki Lublin. Miasto Inspiracji w ramach struktur Urzędu Miasta Lublin oraz liczne podmioty i instytucje kulturalne stały się przesłankami do przyznania Lublinowi prestiżowego tytułu Polskiej Marki Turystycznej w 2019 roku.

Dobra infrastruktura to, jak się zdaje, ważna zachęta dla odwiedzających miasto. Do jej rozwoju zaś niezbędne są środki finansowe. 

Rozwijanie oferty turystycznej możliwe jest również dzięki funduszom europejskim. Dlatego tak ogromne znaczenie ma pozyskiwanie środków unijnych na rewitalizację obiektów sportowych i zabytków oraz budowę nowych obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Na zwiększenie ruchu turystycznego wpływ ma również dostępność komunikacyjna. Drogi, połączenia lotnicze i kolejowe wpływają na atrakcyjność miasta. Obecnie w Lublinie trwa budowa Dworca Metropolitalnego. Jest to strategiczne przedsięwzięcie, które znacząco podniesie wartość turystyczną miasta oraz regionu.

Dziękujemy za rozmowę.