blank

Polska Organizacja Turystyczna wie, jak promować Polskę

Jestem dumny, że od dawna możemy współpracować z Polską Organizacją Turystyczną. Ta organizacja doskonale rozumie, jak można wykorzystywać sport na najwyższym poziomie do promocji Polski. Ich działalność idealnie wpisuje się w formułę, w jakiej sami chcemy pokazywać Polskę na całym świecie – mówi dyrektor generalny Tour de Pologne Czesław Lang.

Tegoroczny wyścig rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu, a wielki finał czeka nas 4 sierpnia w Krakowie. Wśród najważniejszych partnerów wyścigu jest Polska Organizacja Turystyczna i warto przedstawić bliżej tę organizację.

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Została utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 2000 r. Nadzór na Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Sportu i Turystyki.

Do głównych działań podejmowanych przez POT należą promocja Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów – nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Polska Organizacja Turystyczna organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych. Ponadto, zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju.

Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są prezes POT oraz rada POT. Rada składa się z przedstawicieli administracji rządowej, jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki. Obecnie Prezesem POT jest Rafał Szmytke.

Swoje zadania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej realizuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie POT posiada 16 Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, z czego 12 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Izraelu w Tel Awiwie, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie. ZOPOT-y powoływane są w celu realizacji zadań statutowych POT na obszarach swojego działania. Ich obecność na danym rynku ułatwia gromadzenie informacji dotyczących wyjazdów z danego kraju, analizę danych pozyskiwanych z różnych źródeł, pozwala na bezpośrednie i stałe kontakty z mediami oraz przedstawicielami branży, a także z konsumentami, którzy planują podróż do Polski. Informacje i wiedza gromadzone przez Ośrodki, których bez ich pracy nie byłoby można pozyskać, stwarzają podstawy tworzenie planów i strategii POT.

POT prowadzi Narodowy Portal Turystyczny (NPT) www.polska.travel dostępny w 24 wersjach językowo-rynkowych oraz system CRM (customer relationship management – system do zarządzania relacjami z klientami) z własną bazą klientów i mechanizmem tworzenia i wysyłki newsletterów (e-mail marketing).

Polska Organizacja Turystyczna pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y – zgodnie z założeniem systemu – pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.

Od 2002 roku w ramach struktury Polskiej Organizacji Turystycznej działa Poland Convention Bureau (PCB). Jest ono jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest jednym z członków – założycieli Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe) oraz stowarzyszeń branży spotkań: Union of International Associations i International Congress and Convention Association.

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Izbą Turystyki oraz innymi podmiotami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy, seminaria i konferencje. POT zajmuje się także drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce.

Materiały POT promujące turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, ukazujące walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę wydawane są w 12 wersjach językowych.

Wśród jednych z największych i najbardziej prestiżowych projektów realizowanych przez POT znajduje się Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, który odbywa się od 2003 roku i stał się już tradycją. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Co roku laureatami zostają nowe i często jeszcze nie poznane przez turystów produkty turystyczne. W 2023 roku odbywa się jego jubileuszowa XX edycja.

Polska Organizacja Turystyczna odpowiedzialna była także za obsługę Polskiego Bonu Turystycznego oraz działania promocyjne w kontekście turystyki rodzinnej, wypoczynku polskich rodzin i rozwoju turystyki krajowej. W ramach projektu realizowany był dwuetapowy program Certyfikacji Podmiotów Turystycznych, mający na celu podniesienie atrakcyjności oraz bezpieczeństwa oferty turystycznej w Polsce. We wrześniu 2021 roku zainaugurowano projekt Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła – interaktywnej przestrzeni dla uczniów obfitującej w liczne atrakcje cyfrowe i analogowe, takie jak okulary VR, trenażery, robot humanoidalny czy tablety multimedialne, która ma zachęcić najmłodszych do podróżowania oraz korzystania z Polskiego Bonu Turystycznego przy okazji rodzinnych wyjazdów lub zorganizowanego wypoczynku młodzieży.