Realizacja

blank
Plan relacji
Prezentacja18:45
I Etap11:20 - 17:05
II Etap11:20 – 14:40
III Etap10:35 – 17:10
IV Etap12:15 – 17:10
V Etap12:10 – 17:10
VI Etap13:10 – 17:10
VII Etap14:05 – 19:20