blank

PCK znowu z nami

Tour de Pologne to największa coroczna impreza sportowa w naszej części Europy. Z kolei Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna w naszym kraju, której działalność znają i szanują wszyscy. W tym roku PCK po raz trzeci będzie współpracował z Lang Team.

– Takie organizacje jak Polski Czerwony Krzyż, które niosą dobro i pomoc, są nieocenione i zawsze warte wspierania. PCK to także jeden z tych symboli, które zawsze kojarzą się ze szlachetnymi ideami – mówił podczas „100-lecia” PCK dyrektor generalny Tour de Pologne Czesław Lang. – Cieszę się, że kolejny raz PCK będzie w rodzinie Tour de Pologne. Dzięki zaangażowaniu takiego partnera możemy z większym spokojem podchodzić do tego, co przed nami. My z kolei będziemy starali się popularyzować idee, którymi kieruje się PCK – dodawał z kolei prezes zarządu firmy Lang Team Adam Siluta.

Polski Czerwony Krzyż działa nieprzerwanie od 1919 r. Stowarzyszenie, zgodnie ze swoją misją, pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i innych kryzysów w kraju i zagranicą. Wśród działań PCK jest też opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W tym zakresie prowadzone są noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej oraz świetlice integracyjne. PCK realizuje rozmaite zadania z obszaru ratownictwa, ale też uczy pierwszej pomocy, zasad humanitarnych i podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, popularyzuje honorowe krwiodawstwo i organizuje akcje krwiodawstwa, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w formie akcji lokalnych, czy regionalnych.

PCK jest wszędzie i dla wszystkich. Jako partner społeczny firmy Lang Team, zwiększa swoją obecność i w tym roku zaprezentuje się nie tylko w podczas wyścigu Tour de Pologne, ale także w pozostałych imprezach, czyli m.in. Wyścigu po Zdrowie czy Orlen Wyścigu Narodów. Przy okazji każdej imprezy Polski Czerwony Krzyż będzie miał swoje stanowisko, gdzie instruktorzy będą uczyć zasad udzielana pierwszej pomocy. Z kolei ratownicy PCK zadbają o zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu.