blank

Tour de Pologne – szansa na promocję regionu

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim.

Panie Marszałku, na początku chcę serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie podczas 78. Tour de Pologne, którego dwa etapy rozgrywały się na Lubelszczyźnie, w tym otwarcie wyścigu w Lublinie.

Tour de Pologne po dwunastu latach wrócił do województwa lubelskiego. Jak wspomina Pan Marszałek to wydarzenie?

W tym roku województwo lubelskie było gospodarzem dwóch pierwszych etapów 78. Tour de Pologne, które prowadziły przez największe miasta regionu: Lublin, Chełm, Zamość oraz przez niezwykle atrakcyjne pod względem krajobrazowym najwyżej położone obszary Roztocza, Wyżyny Lubelskiej i Pagórów Chełmskich. Dzięki temu kolarze mogli zdobywać u nas górskie premie. Myślę, że zarówno dla mnie, jak i mieszkańców województwa było to wielkie sportowe wydarzenie. Prezentacja drużyn i start pierwszego etapu odbyły się w Lublinie, następnie wyścig ruszył do Chełma. Drugi etap rozpoczął się w Zamościu – mieście zwanym „idealnym”, które jest perłą polskiego renesansu. Wymienione miasta to niewątpliwie ważne punkty na mapie atrakcji turystycznych w naszym regionie i mam dużą satysfakcję, że tak wiele osób mogło je zobaczyć.

Pierwszy etap wyścigu z Lublina do Chełma oglądało w polskiej telewizji blisko 1,5 mln osób.

Tak, to dla nas duża radość. Dzięki wyścigowi i towarzyszącym mu relacjom telewizyjnym możliwe było pokazanie różnorodności i piękna naszego regionu, który pozostaje dla wielu Polaków jeszcze nieodkryty. Sądzę, że to była bardzo dobra i skuteczna promocja. Liczymy na to, że śledzący relacje z wyścigu, zobaczyli na własne oczy Lubelskie, zachwycili się naszymi unikalnymi krajobrazami, nieskazitelną przyrodą i w najbliższym czasie zechcą poznać nasz region podczas swoich turystycznych wojaży.

blank

Jak wygląda przygotowanie takiego wydarzenia przez Urząd Marszałkowski od kulis?

Po raz kolejny okazało się, że nasz region jest gotowy do największych wyzwań, również takich, jak realizacja prestiżowego, międzynarodowego wyścigu kolarskiego. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak ważnym wydarzeniem jest 78. Tour de Pologne, dlatego staraliśmy się wspólnie z organizatorami pokazać w jak najbardziej atrakcyjny sposób piękno naszego województwa i na tym głównie skupiliśmy się, współpracując z ekipą Lang Team. Jako samorząd mocno inwestujemy w bezpieczeństwo i rozwój komunikacyjny Lubelskiego. Stan infrastruktury drogowej z roku na rok się poprawia i jestem przekonany, że zawodnicy tegorocznego wyścigu będą dobrze wspominać etapy wyścigu wiodące lubelskimi nawierzchniami, może poza wybrukowanym fragmentem na finiszu w Chełmie, ale to była dodatkowa „atrakcja” przygotowana dla kolarzy przez dyrektora Czesława Langa.

Organizacja międzynarodowych dużych imprez sportowych to szansa na promocję regionu. Czy zauważalne jest zwiększenie się ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie?

Każde sportowe wydarzenie rangi krajowej czy międzynarodowej daje taką szansę i sprzyja rozbudzaniu zainteresowania miejscem czy regionem, w którym się odbywa. Szczególnie gdy, jak to jest w przypadku Tour de Pologne, wydarzeniu towarzyszą wielogodzinne telewizyjne przekazy i relacje, wzbogacone obrazami i informacjami z regionu. Odnotowujemy rosnące trendy w turystyce indywidualnej, nastawionej na dość intensywne rowerowe wycieczki po regionie. Jako województwo stawiamy na turystykę aktywną, w tym rowerową, i taka promocja świetnie wpisuje się w nasze długofalowe działania. Mocno zaangażowaliśmy się w międzyregionalny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo oraz w międzynarodowy Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, obejmujący obok naszego regionu także znaczną część Obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Pracujemy również nad utworzeniem Wiślanej Trasy Rowerowej. Region lubelski to przestrzeń szczególnie polecana tym, którzy lubią nowe wyzwania i odkrywanie nieznanych miejsc, niezależnie od pory roku. Zróżnicowany krajobraz oraz przyrodnicze i kulturowe bogactwo regionu gwarantują wypoczynek bez nudy, tym bardziej że naturalnym walorom towarzyszy stale rozbudowywana oferta produktów turystyki aktywnej – rodzinne parki rozrywki, parki linowe, szkółki i szlaki jeździeckie, ścieżki i szlaki rowerowe, przystanie żeglarskie, stanice kajakowe, stoki i trasy narciarskie.

blank

Jakie dostrzega Pan zalety organizacji dużych wydarzeń sportowych na Lubelszczyźnie, takich jak Tour de Pologne? Czy pod względem infrastruktury lub rozwoju regionu coś się zmieniło dzięki organizacji dużych imprez?

Jak już podkreślałem, to przede wszystkim wielka szansa na promocję o dużym ponadlokalnym zasięgu i pokazanie regionu w bardzo różnych  stron – od turystyki i wypoczynku po potencjał naukowy, czy gospodarczy. W ostatnim czasie województwo lubelskie przeznacza duże środki na inwestycje drogowe, chodniki czy ścieżki rowerowe. Duże imprezy są także dodatkowym impulsem do planowania i przebudowy dróg w pierwszej kolejności w miejscach organizacji takich wydarzeń sportowych. Pierwsze dwa etapy 78. Tour de Pologne w większości prowadziły przez województwo lubelskie w związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaplanował i wykonał inwestycje m.in. na drogach, po których przebiegała trasa wyścigu. Przebudowano i zmodernizowano 6 odcinków dróg wojewódzkich na drogach nr 849, 853, 837 o łącznej długości 14 km, za kwotę ponad 8 mln zł.

A co o organizacji Tour de Pologne sądzą mieszkańcy?

Myślę, że są dumni. Zarówno sami uczestnicy wyścigu, jak i komentatorzy bardzo dobrze ocenili pobyt w Lubelskiem, chwaląc wybór i przebieg tras oraz dobrą atmosferę towarzyszącą im od startu do mety. Mieszkańcy bardzo gorąco przyjęli kolarzy, ale i sami wykazali zainteresowanie sportem i aktywnością, uczestnicząc w rajdach, poprzedzających wielki wyścig. Dzięki współpracy z samorządami powiatów oraz z klubami i stowarzyszeniami rowerowymi udało się nam zorganizować aż siedem rajdów „Tour de Lubelskie”, (prowadzących w części trasą 78. Tour de Pologne), których organizatorzy zadbali o szereg atrakcji – były rajdy rodzinne oraz  rajdy dla bardziej wymagających rowerzystów.

blank

Czy kibice mogą liczyć na to, że Tour de Pologne ponownie zawita do województwa lubelskiego?

Nie mam wątpliwości, że tak będzie, 78. Tour de Pologne był dla nas wszystkim wielkim sportowym świętem. Impreza dała bardzo skuteczne narzędzia promocji naszego województwa. Wyścig pozwolił też, co nie mniej istotne, zintegrować duże grono osób i instytucji zainteresowanych rozwojem sportu i aktywnej turystyki. Ten potencjał i wypracowane już rozwiązania chcielibyśmy wykorzystać również w przyszłości.